Romà Bus
Avinguda de les Alegries n 20 baixos 2-4
Tel: 972 373168
Fax: 972 372401
Apartat 526-17310
Lloret de Mar